ขอสินกับศักดิ์สยามลิสซิ่งรับวงเงิน 5000-100000 บาท
เงินเดือน
ไม่ระบุ
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25 % ต่อปี

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง สินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย สมัครออนไลน์ได้ดอกเบี้ยต่ำ

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง หรือ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อบุคคล แก่ลูกค้าประชาชนทั่วไป เช่นเดียวกับสถาบันการเงินทั่วไปที่ได้การรับรองจากกระทรวงการคลัง โดยสามารถจะสมัครออนไลน์ได้ ทางหน้าเว็บไซต์ของศักดิ์สยามลิสซิ่ง เนื่องจากบริษัทยังไม่มีนโยบายในเรื่องของการสมัครเงินด่วนผ่านตัวแทน ดังนั้นมั่นใจในเรื่องของการรักษาข้อมูลของลูกค้าได้

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง 2566 ให้บริการสินเชื่ออะไรบ้าง

ศักดิ์สยามลิสซิ่งกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์)

เป็นสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิสต์ เพื่อให้ลูกค้าสมัครไปใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้ลดดอก โดยที่ลูกค้าจะต้องมีหน้าร้าน ชัดเจน 

 • รายละเอียดต่างๆของสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส
 • ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท
 • สามารถจะผ่อนชำระ ได้นาน ตั้งแต่ 6 – 48 เดือน
 • คิดดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกโดยจะไม่เกิน 33% ต่อปี
 • ลูกค้าจะต้องมีการทำอาชีพชัดเจน และกิจการจะต้องของตนเอง 
 • ลูกค้าจะต้องมีอายุในการสมัครสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง ตั้งแต่ 20 – 70 ปีบริบูรณ์
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร จะต้องมีฉบับจริง บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เช่นใบจดทะเบียนร้านค้า บัญชีรายการย้อนหลัง 6 เดือน หรือรูปที่กำลังประกอบอาชีพ

 

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กับสินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลให้กับลูกค้าที่ต้องการกู้เงินด่วนนอกระบบ เพื่อให้เป็นวงเงินอเนกประสงค์ สามารถนำไปใช้ได้ตามที่ลูกค้ามีความจำเป็นเลย ไม่ว่าจะใช้ประกอบอาชีพ ใช้หมุนเวียนสริมสภาพคล่องในกิจการ หรือใช้จ่ายจำเป็นในครอบครัว ซึ่งการสมัครสินเชื่อบุคคลนี้ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 • รายละเอียดต่างๆของสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งสำหรับบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล
 • ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดตั้งแต่ 5,000100,000 บาท
 • สามารถจะผ่อนชำระ ได้นาน ตั้งแต่ 648 เดือน
 • คิดดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกโดยจะไม่เกิน 25% ต่อปี
 • มีการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • ลูกค้าจะต้องมีอายุในการสมัครสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง ตั้งแต่ 2070 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องมีการประกอบพนักงานประจำ มีรายได้มั่นคง สม่ำเสมอทุกเดือน
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ขอสินเชื่อ ใช้บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ เช่นสลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

ศักดิ์สยามลิสซิ่งกับสินเชื่อเกษตรกร

เป็นสินเชื่อศักดิ์สยามที่ลูกค้าจะต้องมีรถเพื่อใช้ในการเกษตรกรโดยเฉพาะ เช่นรถยนต์ รถไถ รถบรรทุกเพื่อใช้เป็นหลักประกันการสมัครสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย ซึ่งจะให้วงเงินสูง และคิดดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำ

 • รายละเอียดต่างๆของสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่งสำหรับสินเชื่อเกษตรกร
 • ให้วงเงินอนุมัติสูงสุดตั้งแต่ 3,000 – 300,000 บาท
 • สามารถจะผ่อนชำระ ได้นาน ตั้งแต่ 672 เดือน หรือ 1 งวด ต่อ 1 – 4 เดือน
 • คิดดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกโดยจะไม่เกิน 25% ต่อปี
 • เป็นสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย แน่นอน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ทำบัตรยูเมะพลัสช้อปลดสนั่นโลก
เงินเดือน
7000 หรือ 20000 บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ย
19.8-25% ต่อปี
เงินฉุกเฉินกสิกร 2000-10000 บาท
เงินเดือน
10000 บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ย
MRR ต่อปี โดยปัจจุบัน MRR = 6.50% ต่อปี
บริการสินเชื่อเมืองไทยลิสซิ่งวงเงินสูงถึง 1.5 ล้านบาท
เงินเดือน
12000 บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 24% ต่อปี