รับเงินด่วน ธกส วงเงิน 10000-50000 บาท
เงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
4% ต่อปี

ลงทะเบียนสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ยังมีเงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566 อีกหลายรายการซึ่งจะเป็นการช่วยให้ประชาชนได้นำเงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 บาทตรงนี้ได้ไปลงทุนในกิจการร้านค้าของตัวเอง หรือจะเพื่อนำไปซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนได้สามารถจะพึ่งพาตนเองได้

เงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566 มีอะไรบ้าง

  • สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566

ซึ่งโครงการนี้จะต้องใช้ LINE : @baac family ธ.ก.ส.ลงทะเบียนขอสินเชื่อ โดยจะให้บริการกับลูกค้า 2 ประเภทด้วยกันคือ

  • ลูกค้าเดิมของ ธ.ก.ส. ที่มีสินเชื่อ ธ.ก.ส. 50000 บาท และจะต้องไม่มียอดค้างชำระ
  • ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ธ.ก.ส. 50000 บาท สามารถจะลงทะเบียนขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2566 ได้เช่นกัน 

โดยขั้นตอนการลงทะเบียนเงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566 จะคล้ายกันต่างกันที่ข้อมูลที่จะต้องกรอกเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ารายใหม่ของ ธ.ก.ส. ที่ต้องการเงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 บาท เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ให้รอเจ้าหน้าที่นัดหมายเข้าทำสัญญาอีกรอบจากนั้นก็รออนุมัติ

  • สินเชื่อเงินด่วน A Cash เงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566 

เป็นสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2566 ที่ให้กู้สำหรับลูกค้าเดิมที่เป็นเกษตรกรและจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และจะต้องมีบุคคลค้ำประกันไม่น้อยกว่า 2 คนหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเช่น อสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้ โดยจะให้วงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2566 ไม่เกิน 50000 บาทต่อราย โดยกำหนดชำระคืนไม่เกินภายใน 1 ปี

  • เงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566 สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้

เป็นสินเชื่อเงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 บาทที่อยากจะแนะนำสำหรับ ปี 2566 นี้สำหรับอาชีพที่บรรดาคนใน Pantip ต่างก็บอกว่าเป็นอาชีพที่กำลังมีรายได้ดีเลย เช่นการขับรถกส่งอาหาร ซึ่งก็มีหลายๆบริษัทออกตัวมาเพื่อให้บริการกับยุคของการงดออกจากบ้านในช่วงวิกฤติต่างๆ

คุณสมบัติผู้กู้เงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566 สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้

  • บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจน หรือเป็นเกษตรกร
  • ประกอบอาชีขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกกฏหมายขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพื้นที่
  • มีทรัพย์สินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • ไม่มีการค้ำประกันกับ บสย.ในวันที่ขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 50000 บาท

โดยวัตถุประสงค์ในการให้เงินด่วน ธ.ก.ส. 50000 ปี 2566 ในกรณีที่นำไปซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท หากนำไปซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อการประกอบอาชีพจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 80,000 บาท โดยระยะเวลาในการผ่อนชำระเป็นรายเดือน  และจะให้ทำการหักผ่านบัญชีเงินฝาก เป็นระยะเวลา 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินฉุกเฉินกสิกร 2000-10000 บาท
เงินเดือน
10000 บาท/เดือน
อัตราดอกเบี้ย
MRR ต่อปี โดยปัจจุบัน MRR = 6.50% ต่อปี
ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์
เงินเดือน
ไม่ระบุ
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 6.98-26.10% ต่อปี
สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน วงเงินสูงถึง 80% ของราคาประเมิน
เงินเดือน
ไม่ระบุ
อัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กับการพิจารณา