ว่างงานเพราะโควิดห้ามพลาด ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 

เปิดปีใหม่ 2564 มาไม่ทันไร โควิด-19 ก็กลับมาสร้างความปวดหัวให้เราอีกแล้ว ไหนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ไหนจะงานที่ต้อง Work From Home อีก บางคนเพิ่งฟื้นตัวได้มาดๆก็กลับมาตกงาน ว่างงานระลอกใหม่กันอีกแล้ว รายได้หดหาย แต่รายจ่ายไม่เคยลดเลย แบบนี้จึงต้องมีตัวช่วยเข้ามากู้ภัยสถานการณ์กันหน่อยแล้ว อย่างสินเชื่อค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากธนาคารออมสินนั่นเอง ถ้าอยากรู้ว่า มันคืออะไร ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ยังไง ตามไปดูกันเลย

 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สำหรับผู้ที่ได้รับลกระทบจากสถาณการ์ณโควิด-19

 

สินเชื่อออมสินตัวนี้ มีชื่อเรียกเต็มๆว่า สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเงินกู้สำหรับผู้ทีประสบปัญหาทางการเงิน ในช่วงสภาวะวิกฤตเช่นนี้ โดยสำหรับู้มีอาชีพอิสระ สามารถกู้เงินได้ ในวงเงินสูงสุด ถึง 10,000 บาท และ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ สามารถกู้ได้ ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ด้วยกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.10% และ 0.35% ต่อเดือนตามลำดับ

ส่วนในเรื่องของการผ่อนชำระนั้น สินเชื่อเงินสดฉุกเฉินสำหรับอาชีพอิสระ สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 2 ปี และปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรกอีกด้วย ส่วนผู้มีรายได้ประจำ สามารถ่อนชำระได้นานสูงสุด 3 ปี นั่นเอง ฟังดูน่าสนใจใช่มั้ย ถ้าอยากรู้ว่าลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชือ 10000 ทำอย่างไรและใครทำได้บ้าง ไปดูกัน

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 

สำหรับใครที่สนใจอยากจะ ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ล่าสุด จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดต่อไปนี้ จึงจะสามารถลงทะเบียนได้

 

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

 

 • มีอาชีพอิสระ ที่ไม่ใช่เกษตรกร มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรือว่างงาน เพราะ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และภัยอื่นๆ เช่น หาบแร่แผงลอน คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี รวมอายุของผู้กู้แล้ว ระยะเวลาในการชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้
 • ไม่มีหลักประกัน
 • มีระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระหนี้ใน 6 เดือนแรก และจะเริ่มชำระคืนในงวดที่ 7

 

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่สามารถลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ได้

 

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น
 • มีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้
 • ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • มีระยะเวลาชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด

 

อยากลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ต้องเตรียมอะไรบ้าง

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อตัวนี้ สำหรับอาชีพอิสระ นั้น จะต้องเตรียมเอกสารส่วนบุคคลมา ได้แก่

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 • เอกสารส่วนตัว เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ใบสำเนาการสมรส
 • หลักฐานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้ปกติ ในกรณีที่ลูกค้ามีประวัติค้างชำระหนี้มาก่อน

 

ส่วนผู้ที่มีรายได้ประจำ จะต้องเตรียมเอกสารการแสดงรายได้เพิ่มขึ้นมาด้วย ได้แก่

 

 • สลิปเงินเดือน หรือ หลักฐานเงินเดือน ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หากผู้ค้ำประกันไม่ได้มีรายได้ประจำให้ใช้บัญชีรับ-จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือนแทน
 • กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน ให้ใช้สำเนาหลักฐานด้วย
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือล่าสุด ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันฃ

 

หากตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว เราไปดูขั้นตอนการสมัคร ที่ใครๆก็สามารถทำได้ง่ายๆ ่านช่องทางออนไลน์กันดีกว่า

 

6 ขั้นตอน ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

 

 1. ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารออมสิน ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th จากนั้นเลือกเมนู “ผู้มีอาชีพอิสระ” หรือ “ผู้มีรายได้ประจำ”
 2. กรอกรายละเอียดต่างๆ
 3. รอการนัดหมายจากธนาคาร ผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารในการขอกู้
 4. ติดต่อธนาคารตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมาย
 5. รอเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000
 6. ได้รับการอนุมัติ ให้ติดต่อธนาคารและรับเงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝาก ส่วนจะสามารถเช็คผลอนุมัติออมสิน 10000 กี่วัน นั้น ขึ้นอยุ่กับการพิจารณาของธนาคารนั่นเอง

 

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 เป็นทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้ ที่ต้องการเงินก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่าย หรือตั้งตัวเพื่อรับกับวิกฤตในครั้งนี้ ถ้าคุณตัดสินใจดีแล้ว อย่ารอช้า รีบไปสมัครกันเลย และอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ