ถาม-ตอบ ทุกปัญหากับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ 2566

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ 2566 เป็นกองทุนเงินกู้ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสำหรับ กยศ 2566 ได้มีการปล่อยร่างการกู้ยืม 4 ลักษณะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน นักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

  1. กยศ 2566 ลักษณะที่ 1 – เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้กู้จะต้องมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี โดยจะให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา, และค่าครองชีพ มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี หลังจากนั้นต้องติดต่อ กยศ เพื่อชํา ระหนี้ตามกำหนด
  2. กยศ 2566 ลักษณะที่ 2 – เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
  3. กยศ 2566 ลักษณะที่ 3 – เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน โดยจะให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
  4. กยศ 2566 ลักษณะที่ 4 – เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยจะให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมคือผู้กู้ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี

 

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ กยศ 2566

รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังนี้

  1. สมัคร กยศ รายใหม่ 2566 วันไหน? 

ตอบ – สำหรับการลงทะเบียนกู้ กยศ 2566 นั้นยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ รอประกาศอีกครั้งจากเว็บไซต์ของกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา ที่ https://www.studentloan.or.th/ หรือติดต่อ กยศ Call Center ได้ที่เบอร์ 02-0164888

  1. เงิน กยศ เข้าวันไหน 2566? 

ตอบ – สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยปกติจะโอนเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน โดยสามารถเช็คยอด กยศ ได้ง่ายๆผ่านแอพเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทย ส่วนทุน กยศ ได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับคณะวิชาและจำนวนปีที่กู้

  1. ค่าครองชีพ กยศ มัธยมปลายได้เท่าไหร่?

ตอบ – สำหรับค่าครองชีพในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 600 บาทต่อเดือน โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้เพิ่มเป็น 1,800 บาทต่อเดือน

  1. ค่าครองชีพ กยศ ป.ตรี ได้เท่าไหร่ 2566?

ตอบ – สำหรับค่าครองชีพในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 600 บาทต่อเดือน โดยในระดับปริญญาตรี จะได้เพิ่มเป็น 3,000 บาทต่อเดือน

  1. บันทึกค่าเล่าเรียน กยศ ยังไง?

ตอบ – สามารถเข้าไปบันทึกค่าเล่าเรียนได้ที่ ระบบ e-Studentloan โดยสามารถเซิจคำว่า e-Studentloan เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้ทันที